Máy Triệt Lông Bằng Laser Diode 3 Bước Sóng Để Bàn

1,200,000

Máy Triệt Lông Bằng Laser Diode 3 Bước Sóng Để Bàn

Máy triệt lông cầm tay Máy triệt lông di động NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ Máy triệt lông đáng tin cậy Máy triệt lông đáng tin cậy Nguyên tắc của điều trị triệt lông bằng laser diode dựa trên sự phân hủy quang nhiệt có chọn lọc. Các melanosome trong nang lông có thể hấp thụ có chọn lọc năng lượng của tia laser