Máy Triệt Lông Bằng Laser Diode 3 Bước Sóng Để Bàn

Liên hệ: 079 999 4959

Máy triệt lông di động. Nguyên tắc của điều trị triệt lông bằng laser diode dựa trên sự phân hủy quang nhiệt có chọn lọc. Các melanosome trong nang lông có thể hấp thụ có chọn lọc năng lượng của tia laser.