Máy Triệt Lông Bằng Laser Diode 3 Bước Sóng

Liên hệ: 079 999 4959

Máy Triệt Lông Bằng Laser Diode 3 Bước Sóng

3 bước sóng 755 808 1064 áp dụng trên nhiều loại tóc và loại da
Điểm lớn rút ngắn thời gian của bạn và hiệu quả hơn
Công suất cao đảm bảo nhiều hiệu ứng hơn và thời gian hoạt động lâu hơn
Hệ thống tự kiểm tra thông minh và tự động hiệu chuẩn