Máy Triệt Lông Laser Diode 1200w

Liên hệ: 079 999 4959

Triệt lông bằng Diode Laser không đau
Công suất cao 1200W
Thanh laze mạch lạc của Mỹ
Bảo hành 100 triệu bức ảnh
Báo cáo kiểm tra công suất 1200w
Hệ thống làm lạnh thông minh nhiệt
4 Bộ lọc, Bảo vệ gấp bốn lần