Máy Vi Mạch Rf Phân Đoạn Để Bàn Nbw-Fr100

Liên hệ: 079 999 4959

Ba loại đầu microneedle (MRF): 25pin / 49pin / 81pin.
Hệ thống bắn kim: Điều khiển đầu ra tự động, có thể làm cho năng lượng RF tốt hơn
phân bố ở lớp hạ bì, do đó bệnh nhân có thể nhận được kết quả điều trị tốt hơn.
Kim bền và cũng có tính tương thích sinh học cao bằng cách áp dụng Vàng
Xi mạ. Bệnh nhân bị dị ứng với kim loại cũng có thể sử dụng nó mà không liên quan đến Viêm da tiếp xúc.