New PRP PRO Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu

1,950,000

Đây là bộ kít được sử dụng để chế tạo PRP đã hoạt hoá để giải phóng các nhân tố tăng trưởng có trong tiểu cầu ra ngoài, giúp hạn chế tình trạng đông máu và viêm sau tiêm.

Tiểu cầu và yếu tố tăng trưởng được làm giàu gấp 6-8 lần so với máu bình thường

Thương hiệu: GENEWORLD

 

new-prp-pro-kit-tach-huyet-tuong-giau-tieu-cau
New PRP PRO Kit tách huyết tương giàu tiểu cầu

1,950,000