Viên uống hỗ trợ chống nắng ngăn ngừa hõa hóa ESTTHESHIELD

1,300,000

Thương hiệu: ESTHEWHITE & ESTHESHIELD

Xuất xứ: USA

Thành phần: Polypodium Leucotomos (Calagualine, axit ferulic, Singlet oxygen, 8-oxd-Guanosine), Vegatable Cellulose

công dụng hỗ trợ viên uống hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa - vietnammed
Viên uống hỗ trợ chống nắng ngăn ngừa hõa hóa ESTTHESHIELD

1,300,000